ขอให้นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา สมัครสมาชิก SPE (Society of Petroleum Engineers) ได้ที่ http://www.spe.org/ spe-app/spe/membership/joinspe/ online_student_app.htm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
แนะนำ AAPG Datapage Website ไปที่ http://search.datapages.com/data/open/logout.do นักศึกษาขอรหัส Username และ Password ได้ที่คุณรัชนี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี อาคารวิชาการชั้น 4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
เว็บศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี ไป links http://www.geosut.com/home/ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
บัณฑิตศึกษาที่กำลังหางานทำ ขอให้ส่งประวัติเอกสารต่างๆ ไว้ที่ www.rigzone.com aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2555 อ่านได้ที่คลิ๊กสารบัญข่าวไฟล์ News aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
แนะนำเว็บไซด์ที่น่าใจ http://www.sut.ac.th/engineering/geo/links.asp aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Web Executive: (chair)
Asst.Prof.Thara Lekuthai
Web Editor: (Secretary)
Miss Ratchanee Homklang