ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2557

 
 
4คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดูงานหอพัก   
      ันที่  29  เมษายน 2558
4เปิดโครงการ "หอพักไอสไตน์" ปีการศึกษา 2557 ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา
 
   ันที่  1  เมษายน  2558
4S13 Rat Goal Cup ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2557   
      มีนาคม - เมษายน 2558
4ทำบุญหอพักสุรนิเวศ 4 และบริจาคสิ่งของโรงเรียนคนตาบอด   
      ันที่   1  กุมภาพันธ์ 2558
4โครงการค่ายวิชาการสัญจร ครั้งที่ 6 จัดโดย หอพักสุรนิเวศ 7   
      ันที่  23-25 มกราคม 2558
4นศ.โควตา/รับตรง รายงานตัวเข้าหอพัก และปฐมนิเทศ นศ.หอพัก ปีการศึกษา 2557   
      วันที่ 17-18 มิถุนายน  2557
4อบรมกรรมการหอพักประจำปีการศึกษา 2557  
      วันที่  11-13  มิถุนายน 2557
4ภาพอบรมติวเตอร์และนักศึกษาช่วยงานประจำศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา
   
   วันที่  7-9 มิถุนายน 2557
4ภาพบุคลากร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานหอพัก  
      วันที่  2 เมษายน  2557
4ปฐมนิเทศกรรมการหอพัก/มอบเกียรติคุณกรรมการหอพัก   
      วันที่  20 มีนาคม 2557   
4ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ" ปีการศึกษา 2556   
      วันที่  8-9  มีนาคม 2557
4เลือกตั้งกรรมการหอพัก ปฎิบัติงานปีการศึกษา 255  
      วันที่  4  มีนาคม 2557