ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2556

 
 
4ภาพบุคลากร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดูงานหอพัก   
      ันที่  2  เมษายน 2557
4ภาพปฐมนิเทศกรรมการหอพัก/มอบเกียรติคุณกรรมการหอพัก
      ันที่  20  มีนาคม 2557
4ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ" ปีการศึกษา 2556  
      ันที่  8 -9 มีนาคม 2557
4ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2557   
      ันที่   14  กุมภาพันธ์ 2557
4ภาพรองอธิการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบปะกรรมการหอพัก   
      ันที่  13 ฑฤศจิกายน  2556
4ภาพทำกลุ่มให้คำปรึกษาด้านการเรียน หอพักสุรนิเวศ 16 ปีการศึกษา 2556   
      เดือนมิถุนายน - กันยายน 2556
4ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
      วันที่  1  ตุลาคม 2556
4ภาพการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   
      วันที่  20  กันยายน2556
4ภาพโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556  
      วันที่  8  สิงหาคม   2556
4โครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี2556   
      วันที่  24 พฤษภาคม 2556   
4อบรมกรรมการหอพัก ปีการศึกษา 2556   
      วันที่  14-16 พฤษภาคม 2556